ازدواج...

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد بود بهترین دوست شما می شد...

(بردون)

 

 

ازدواج کنید..به هر وسیله ای که می توانید..زیرا اگر زن خوبی گیرتان امد خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار یک همسر بد شدید فیلسوف بزرگی می شوید..

(سقراط)

 

 

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد تا هرچه زمان بگذرد  برای او عزیزتر باشم..

(اگاتا کریستی)

 

 

دوام ازدواج یک قسمت روی محبت است و نه قسمتش روی گذشت از خطا...

(ضرب المثل اسکاتلندی)

 

 

 هیچ چیز غرور مرد را به اندازه شادی همسرش بالا نمی برد ..چون همیشه ان را مربوط به خودش می داند..

(جانسون) 

/ 0 نظر / 41 بازدید