ارزوهای کوچک برای انسان های بزرگ...

امروز برایت روزی سرشار از معجزات معمولی را  ارزو میکنم...

 

یک فنجان قهوه تازه که خودت ان را درست نکرده ا ی..

 

یک تلفن غیر منتظره از یک دوست قدیمی..

 

وقتی عجله داری چراق های سبز در مسیرت به محل کار یا برای خرید..

 

برایت روزی سرشار از چیزهای کوچکی ارزو میکنم که که باعث شادیت شوند.

 

.یک شعر زیبا در میان ترانه های رادیو...

 

رنگین کمان زیبا در بالای سرت..

 

کلید هایت درست همان جایی که دنبالشان میگردی..

 

لبخند زیبایت بخاطر دیدن مقداری اسکناس مچاله شده در یکی از لباس های قدیمی ات..

 

برایت روزی سر شار از شادی و کمال  ارزو میکنم.. 

 

نمونه های بسیار کوچکی از کمال که احساس غریبی به تو می دهند..

 

این احساس که خداوند به تو لبخند  می زند و مراقب توست 

  زیرا تو  انسانی هستی  استثنایی و نادر..

 

س.یحیی زاده 

 

/ 0 نظر / 177 بازدید