آیا می دانی؟؟؟...

ایا می دانی هنگامی که به کسی غبطه می خوری , از ان روست که دوستش داری؟

 

ایا می دانی کسانی که تمام زندگی خود را وقف حمایت از دیگران می کنند , خود نیازمند کسی هستند که حمایتشان کند؟

 

ایا می دانی بر زبان اوردن سه جمله زیر بسیار دشوار است: از صمیم قلب عاشقت هستم , متاسفم , مرا یاری کن..کسانی که این جملات را بر زبان جاری می سازند نیازمند یاری شما هستند ونیز احساس تاسف یا عشق میکنند. همواره انها را گرامی بدارید , چرا که شهامت گفتن این جملات را داشته اند ودر عمل نیز چنین هستند.

 

ایا می دانی کسانی که خود را مشغول بر قراری و حفظ ارتباط با دیگران  می کنند یا همواره دست یاری دیگران را  می فشارند, نیازمندند تا شما نیز با انها ارتباط بر قرار کرده و در کشاکش درد یاریشان کنید؟

 

ایا می دانی کسانی که لباس های قرمز به تن می کنند بیش از دیگران اعتماد به نفس دارند؟

ایا می دانی کسانی که لباس های زرد به تن می کنند  زیبایی خودشان را می ستایند؟

ایا می دانی کسانی که لباس مشکی به تن می کنند نمی خواهند جلب توجه کنند و  نیازمند کمک وتفاهم از جانب  اطرافیانشان هستند؟

 

ایا می دانی وقتی کسی را یاری می کنی, دیگران دو برابر یاری ات می کنند؟

 

ایا می دانی کسانی که بیش از همه نیازمندتان هستند هیچگاه ان را با تو در میان نمی گذارن؟

 

ایا می دانی بر روی کاغذ اوردن احساسات, اسان تر از بیان رو در روی انهاست؟

اما ایا می دانی بیان رو در روی احساسات از ارزشی دو چندان بر خوردار است؟

 

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید